Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2013005102
ArkivsakID: 20/9780
Dato: 10.07.2020
Tittel: Kirkegata 193-203 - Planendring - RL1768
PlanID RL1768 - #plu_eiendom.Tiltakshaver.Navn#
Saksbehandler: Bente Vaage
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Plansak
ACOS Innsyn levert av ACOS AS