Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2013022531
ArkivsakID: 20/27205
Dato: 25.08.2020
Tittel: Høring - krav om kommuner og helseforetak skal planlegge og utvikle tjenester
Saksbehandler: Leif Birkeland
Status: Saken er under behandling
ACOS Innsyn levert av ACOS AS