Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2013022935
ArkivsakID: 20/27609
Dato: 26.08.2020
Tittel: Orienteringssak til utvalg for oppvekst
Orientering vedrørende søknad om ekstra tilskudd
Saksbehandler: Gjertrud Bakkevig
Status: Saken er under behandling

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS