Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2013029074
ArkivsakID: 20/33715
Dato: 08.10.2020
Tittel: Høring - forslag til endringer i tvisteloven
Saksbehandler: Wenke Høviskeland Kyvik
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Generell sak
ACOS Innsyn levert av ACOS AS