Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2013036621
ArkivsakID: 20/41255
Dato: 09.11.2020
Tittel: Riving av deler av eksisterende bolig, oppgradering av eksisterende garasje og oppføring av enebolig med utleiedel - gnr. 3 bnr. 30 - Fedjedalen 29
Aleksander Szeremeta
Saksbehandler: Ben Kåre Bårdsen
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Byggesak
Avgjørelsestype: Mangler ferdigattest

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS