Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2013039792
ArkivsakID: 20/44424
Dato: 25.11.2020
Tittel: Arealoverføring - gnr. 33 bnr. 263 - Storesund
Udland Omsorgsboliger AS
Saksbehandler: Signe Elvik Svoen
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Delingssak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS