Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2013041259
ArkivsakID: 20/45888
Dato: 11.12.2020
Tittel: Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - gnr. 29 bnr. 414 - Ålfjordgata 16
Dagfinn Mæland
Saksbehandler: Anita Heggheim Tjøsvoll
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Byggesak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS