Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2013041723
ArkivsakID: 20/46352
Dato: 17.12.2020
Tittel: Bruksendring fra butikk til kontor 3.etasje,fasadeendring - gnr. 40 bnr. 285 - Haraldsgata 114
Nokus AS
Saksbehandler: Ben Kåre Bårdsen
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Byggesak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS