Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2013004373
DokumentID: 20/33886 - Endring av tillatelse - Bilvask-bygget reduseres i størrelse, 2 stk pyloner, - gnr. 36 bnr. 79 - Industrigata 19
ArkivsakID: 20/5059 - Rivning, nybygg, utomhusanlegg, skilt, reklameinnretninger og forstøtningsmurer - gnr. 36 bnr. 79 - Industrigata 19
Khk Eiendom AS
Journaldato: 01.07.2020
Brevdato: 30.06.2020
Dokumentansvarlig: Ben Kåre Bårdsen
Journalpostkategori: Ikke publisert

Sendt til

Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS
Postboks 29
5501 HAUGESUND

Tekstdokument

Dokumentet er offentlig, men ikke publisert. Ta kontakt for nærmere informasjon.  
ACOS Innsyn levert av ACOS AS