Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2013009567
DokumentID: 20/39080 - Status for klimatiltak
ArkivsakID: 20/26146 - Kommunedelplan for klima og energi 2018-2030. RL1703
Journaldato: 14.08.2020
Brevdato: 14.08.2020
Dokumentansvarlig: Kent Geirmund Dagsland Håkull

Sendt til

Elisabeth Kynbråten

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS