Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013013132
DokumentID: 20/42645 - Høringsuttale - forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen - Haugesund kommune
ArkivsakID: 20/5809 - Forslag til reviderte planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
Journaldato: 01.09.2020
Brevdato: 01.09.2020
Dokumentansvarlig: Kent Geirmund Dagsland Håkull
ACOS Innsyn levert av ACOS AS