Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013016693
DokumentID: 20/46206 - Klage - Eiendomsskatt - Aibel
ArkivsakID: 20/30682 - Klage - Eiendomsskatt
Journaldato: 30.12.2021
Brevdato: 17.09.2020
Dokumentansvarlig: Jan Vidar Endresen
Hjemmel: Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1, derfor viser ingen tekster  
ACOS Innsyn levert av ACOS AS