Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2013016844
DokumentID: 20/46357 - Referatsak Anmodning om oppstart Møllervegen 21-28 m.fl
ArkivsakID: 20/9331 - Detaljregulering RL1808 - Møllervegen 28 m. fl. - Kronå
PlanID RL1808
Journaldato: 16.10.2020
Brevdato: 17.09.2020
Dokumentansvarlig: Kim Kendel
ACOS Innsyn levert av ACOS AS