Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2013017316
DokumentID: 20/46829 - 03.09.2020 Godkjent protokoll - utvalg for plan og miljø
ArkivsakID: 20/26823 - Protokoller Utvalg for plan og miljø 2020
Journaldato: 07.10.2020
Brevdato: 21.09.2020
Dokumentansvarlig: Eli Håland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS