Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013018311
DokumentID: 20/47824 - Protokoll 12.02.2020 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
ArkivsakID: 20/32172 - Referatsaker og protokoller i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2020-2021
Journaldato: 16.10.2020
Brevdato: 16.09.2020
Dokumentansvarlig: Eli Håland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS