Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2013020281
DokumentID: 20/49794 - Protokoll klageutvalget 17.06.2020
ArkivsakID: 20/33365 - Protokoll Klageutvalget
Journaldato: 20.10.2020
Brevdato: 05.10.2020
Dokumentansvarlig: Åse Narrevik Waage
Hjemmel: Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1, derfor viser ingen tekster  
ACOS Innsyn levert av ACOS AS