Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2013021241
DokumentID: 20/50754 - Høring – forslag til endringer i tvisteloven mv. – ankesiling, rettsmekling mv.
ArkivsakID: 20/33715 - Høring - forslag til endringer i tvisteloven
Journaldato: 08.10.2020
Brevdato: 07.10.2020
Dokumentansvarlig: Wenke Høviskeland Kyvik

Avsender(e)

Lovavdelingen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS