Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2013023202
DokumentID: 20/52715 - Høring - Forslag til endringer i forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften) og forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta
ArkivsakID: 20/34741 - Høring - Endringer om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp
Journaldato: 15.10.2020
Brevdato: 15.10.2020
Dokumentansvarlig: Leif Birkeland

Avsender(e)

Postmottak HOD
ACOS Innsyn levert av ACOS AS