Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013023867
DokumentID: 20/53380 - 30.09.2020 Protokoll fra Utvalg for mennesker med nedsatt funksjonsevne
ArkivsakID: 20/32172 - Referatsaker og protokoller i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2020-2021
Journaldato: 30.12.2021
Brevdato: 19.10.2020
Dokumentansvarlig: Eli Håland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS