Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2013028899
DokumentID: 20/58412 - Spørsmål PP til møte i utvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 26.11.2020
ArkivsakID: 20/42081 - Spørsmål fra PP til møte i HOS 26.11.2020
Journaldato: 11.11.2020
Brevdato: 11.11.2020
Dokumentansvarlig: Leif Birkeland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS