Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2013031470
DokumentID: 20/60983 - Vedtak om rammetillatelse - Gamle brannstasjonen - Bygg 2, nytt leilighetsbygg med 11 boenheter - gnr. 40 bnr. 627 - Kirkegata 179
ArkivsakID: 20/35985 - Gamle brannstasjonen - Bygg 2, nytt leilighetsbygg med 11 boenheter - gnr. 40 bnr. 627 - Kirkegata 179/Skjoldavegen 18
Haugesund Boligbyggelag
Journaldato: 27.11.2020
Brevdato: 26.11.2020
Dokumentansvarlig: Astrid Brændhagen
Journalpostkategori: Ikke publisert

Sendt til

Haugesund Boligbyggelag
o/o Fakturamottak Haubo
Postboks 4590 Vika
8601 MO I RANA
 
Vikanes Bungum Arkitekter AS
Postboks 358
5501 HAUGESUND

Tekstdokument

Dokumentet er offentlig, men ikke publisert. Ta kontakt for nærmere informasjon.  
ACOS Innsyn levert av ACOS AS