Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2013032322
DokumentID: 20/61835 - 11.11.2020 Bystyret Godkjent protokoll
ArkivsakID: 20/26222 - Protokoller formannskapet, bystyret, utvalg for plan og miljø 2020
Journaldato: 01.12.2020
Brevdato: 30.11.2020
Dokumentansvarlig: Eli Håland

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS