Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2013036651
DokumentID: 20/66164 - Tillatelse til tiltak - Rivning - gnr. 30 bnr. 645 - Karmsundgata 215
ArkivsakID: 20/44856 - Riving - gnr. 30 bnr. 645 - Karmsundgata 215 (Flotmyr rutebilstasjon)
Haugesund kommune
Journaldato: 21.12.2020
Brevdato: 17.12.2020
Dokumentansvarlig: Ben Kåre Bårdsen
Journalpostkategori: Ikke publisert

Sendt til

Omega Areal AS
Kvassanesvegen 4
5582 ØLENSVÅG

Tekstdokument

Dokumentet er offentlig, men ikke publisert. Ta kontakt for nærmere informasjon.  
ACOS Innsyn levert av ACOS AS