Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2013037252
DokumentID: 20/66765 - Tillatelse til tiltak - Søknad om bruksendring, fasadeendring og tilbygg - gnr. 29 bnr. 166 - Skjoldavegen 86
ArkivsakID: 20/45732 - Søknad om bruksendring, fasadeendring og tilbygg - gnr. 29 bnr. 166 - Skjoldavegen 86
Redesign AS
Journaldato: 21.12.2020
Brevdato: 18.12.2020
Dokumentansvarlig: Signe Elvik Svoen
Journalpostkategori: Ikke publisert

Sendt til

Tømrerfirma Madsen & Hesthammer AS
Frakkagjerdvegen 252
5563 FØRRESFJORDEN

Tekstdokument

Dokumentet er offentlig, men ikke publisert. Ta kontakt for nærmere informasjon.  
ACOS Innsyn levert av ACOS AS