Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2013040655
DokumentID: 21/1390 - Kapitalutvidelse - Marin Energi Testsenter AS
ArkivsakID: 21/198 - Protokoller og referatsaker til formannskap og bystyret 2021
Journaldato: 11.01.2021
Brevdato: 11.01.2021
Dokumentansvarlig: Eli Håland
Hjemmel: Offl. § 23 tredje ledd

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offl. § 23 tredje ledd, derfor viser ingen tekster  
ACOS Innsyn levert av ACOS AS