Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013041556
DokumentID: 21/2291 - Godkjenning av takstgrunnlag på nærings- og fritidseiendommer, tomter og boliger.
ArkivsakID: 21/821 - Nye eiendomsskattetakster for 2021
Journaldato: 30.12.2021
Brevdato: 14.01.2021
Dokumentansvarlig: Ingeborg Saue
Hjemmel: Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1, derfor viser ingen tekster  
ACOS Innsyn levert av ACOS AS