Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2013042165
DokumentID: 21/2900 - Protokoll sakkyndig takstnemnd 14.10.20
ArkivsakID: 21/821 - Nye eiendomsskattetakster for 2021
Journaldato: 18.01.2021
Brevdato: 18.01.2021
Dokumentansvarlig: Ingeborg Saue
Hjemmel: Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1, derfor viser ingen tekster  
ACOS Innsyn levert av ACOS AS