Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2013044661
DokumentID: 21/5396 - Kommentar til vurdering av klage
ArkivsakID: 20/30682 - Klage - Eiendomsskatt
Journaldato: 25.01.2021
Brevdato: 25.01.2021
Dokumentansvarlig: Ingeborg Saue
Hjemmel: Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1, derfor viser ingen tekster  
ACOS Innsyn levert av ACOS AS