Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2013053598
DokumentID: 21/14333 - 03.02.2021 Godkjent protokoll - Bystyret
ArkivsakID: 21/198 - Protokoller og referatsaker til formannskap og bystyret 2021
Journaldato: 27.05.2021
Brevdato: 01.03.2021
Dokumentansvarlig: Eli Håland

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS