Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2013054852
DokumentID: 21/15586 - Protokoll - 28.10.2020 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
ArkivsakID: 20/32172 - Referatsaker og protokoller i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2020-2021
Journaldato: 27.04.2021
Brevdato: 08.03.2021
Dokumentansvarlig: Eli Håland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS