Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013056077
DokumentID: 21/16811 - Detaljregulering for Møllervegen 28 m.fl, Kronå - RL1808
ArkivsakID: 20/9331 - Detaljregulering RL1808 - Møllervegen 28 m. fl. - Kronå
PlanID RL1808
Journaldato: 15.06.2021
Brevdato: 11.03.2021
Dokumentansvarlig: Kim Kendel
ACOS Innsyn levert av ACOS AS