Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013074618
DokumentID: 21/35352 - Klage - Eiendomsskatt - Aibel
ArkivsakID: 20/30682 - Klage - Eiendomsskatt
Journaldato: 28.07.2021
Brevdato: 01.06.2021
Dokumentansvarlig: Jan Vidar Endresen
Hjemmel: Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1, derfor viser ingen tekster  
ACOS Innsyn levert av ACOS AS