Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013077213
DokumentID: 21/37947 - Medarbeiderundersøkelse 10-faktor
ArkivsakID: 21/9245 - Styresaker HKK 11.06.21
Journaldato: 28.07.2021
Brevdato: 03.06.2021
Dokumentansvarlig: Atle Myklebust
Hjemmel: Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1, derfor viser ingen tekster  
ACOS Innsyn levert av ACOS AS