Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2013080849
DokumentID: 21/41583 - Månedsrapport april
ArkivsakID: 21/198 - Protokoller og referatsaker til formannskap og bystyret 2021
Journaldato: 21.07.2021
Brevdato: 21.06.2021
Dokumentansvarlig: Eli Håland

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS