Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2013084842
DokumentID: 21/45576 - Høring - Endringer i pasientjournalloven mv. - Nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere
ArkivsakID: 21/11088 - Høring - endring i pasientjournalloven
Journaldato: 21.07.2021
Brevdato: 05.07.2021
Dokumentansvarlig: Leif Birkeland

Avsender(e)

Postmottak HOD
ACOS Innsyn levert av ACOS AS