Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013093524
DokumentID: 21/54258 - Svar på høring : Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta
ArkivsakID: 21/12634 - Høringssvar - Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta.
Journaldato: 30.12.2021
Brevdato: 24.08.2021
Dokumentansvarlig: Eli Håland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS