Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013102765
DokumentID: 21/63499 - Detaljregulering for Møllervegen 28 m.fl., Kronå - RL1808
Nytt planforslag
ArkivsakID: 20/9331 - Detaljregulering RL1808 - Møllervegen 28 m. fl. - Kronå
PlanID RL1808
Journaldato: 30.12.2021
Brevdato: 13.10.2021
Dokumentansvarlig: Anders Haukanes
ACOS Innsyn levert av ACOS AS