Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013106774
DokumentID: 21/67508 - Rullering av prioritert handlingsprogram - Anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2022 - 2025
ArkivsakID: 21/10594 - Spillemidler 2021
Journaldato: 30.12.2021
Brevdato: 15.10.2021
Dokumentansvarlig: Kjetil B Lande
ACOS Innsyn levert av ACOS AS