Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2013111483
DokumentID: 21/72217 - Invitasjon New Kaupang
ArkivsakID: 21/198 - Protokoller og referatsaker til formannskap og bystyret 2021
Journaldato: 03.11.2021
Brevdato: 03.11.2021
Dokumentansvarlig: Eli Håland

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS