Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013163962
DokumentID: 22/40456 - Klage vedr. vedtak om avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
ArkivsakID: 22/3119 - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Journaldato: 15.07.2022
Brevdato: 14.06.2022
Dokumentansvarlig: Jan Vidar Endresen
Hjemmel: Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1, derfor viser ingen tekster  
ACOS Innsyn levert av ACOS AS