Her får du mer informasjon om møtet i Ungdomsrådet den 20.01.2021, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Ungdomsrådet den 20.01.2021

Ungdomsrådet
20.01.2021   16:00 - 18:00
Utvalg:Ungdomsrådet
Dato:20.01.2021   16:00 - 18:00
Møtested:Teams
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Ungdomsrådet - 20.01.2021 (Hoveddokument) Tilleggsinnkalling - Ungdomsrådet - 20.01.2021 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Ungdomsrådet - 20.01.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Samlesak for referatsaker Hoveddokument 310KB

  001/21 - 21/1577 - Samlesak for referatsaker

  Journaldato: 11.01.2021  1 dokument
  Brevdato: 11.01.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Fellestjenester
  Saksbehandler: Linda Lyngstad Hansen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Referatsak ble tatt til orientering. • Protokoll Ungdomsrådet 09.12.2020 Hoveddokument 422KB
  Brevdato: 11.01.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Fellestjenester
  Saksbehandler: Linda Lyngstad Hansen

  Dokumenter

   
 • Valg av nytt styremedlem Hoveddokument 409KB

  002/21 - 21/1546 - Valg av nytt styremedlem

  Journaldato: 29.12.2021  1 dokument
  Brevdato: 11.01.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Fellestjenester
  Saksbehandler: Linda Lyngstad Hansen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Nytt styremedlem ble Ørjan Karoliussen.  Behandling

  Nytt styremedlem, Ørjan Karoliussen, ble valg vedt akklamasjon.

 • Valg av ny nestleder Hoveddokument 414KB

  003/21 - 21/1532 - Valg av ny nestleder

  Journaldato: 29.12.2021  1 dokument
  Brevdato: 11.01.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Fellestjenester
  Saksbehandler: Linda Lyngstad Hansen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Ny nestleder ble Bergljot Apeland Kvæstad.  Behandling

  Styret i Ungdomsrådt foreslår Bergljot Apeland Kvæstd som ny nestleder. Enstemmig vedtatt.

 • Prioritering og vurdering av søknader fra Haugesund kommune på nasjonal tilskuddsordning for å inkludere BARN OG UNGE 2021 Hoveddokument 2MB
  Brevdato: 22.01.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kultur, idrett og frivillighet
  Saksbehandler: Simon Næsse

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Prioritering av søknadene:

  1. Totally aktivitet, ansvar og arbeidstrening - et åpent møtested for ungdom, Pionerkirken Haugesund

  2. På tur & tokt, Stiftelsen Haugesjøen

  3. Fra jord til bord, Kringsjås Venner

  4. Utlånssentralen Skattkammeret i Haugesund, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland

  5. Totally Production, Pionerkirken Haugesund

  6. ARTung, Haugalandsmuseet

  7. Frilager Haugalandet - Utlånsordning av friluftsutstyr for ungdom, barn og familier, Frilager Haugalandet

  8. #egog, Haugesund Røde Kors  Behandling

  Ungdomsrådet behandlet 8 søknader til Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021, Bufdir. og kom med innstilling til prioritering og vurdering av søknadene.

  Følgende votering på prioritering ble gjort:

  (Det var 13 stemmeberettige til stede)

  Forslag om Pionerkirken Haugesund - Totally aktivitet, ansvar og arbeidstrening som prioritert nr. 1

  Votering: Enstemmig vedtatt.

  Vedtak: Pionerkirken Haugesund vedtatt som prioritert nr. 1.

  Forslag om Stiftelsen Haugesjøen - På tur & tokt som prioritert nr 2.

  Votering: Enstemmig vedtatt.

  Vedtak: Stiftelsen Haugesjøen vedtatt som prioritert nr. 2.

  Forslag om Kringsjås Venner - Fra jord til bord som prioritert nr. 3.

  Votering: Enstemmig vedtatt.

  Vedtak: Kringsjås Venner vedtatt som prioritert nr. 3.

  Forslag om Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - Utlånssentralen Skattkammeret i

  Haugesund opp mot Pionerkirken Haugesund - Totally Production som prioritert nr. 4.

  Votering: 12 stemmer for Skattkammeret, 1 stemme for Totally Production.

  Vedtak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland vedtatt som prioritert nr. 4.

  Forslag om Pionerkirken i Haugesund – Totally Production som prioritert nr. 5.

  Vedtak: Pionerkirken i Haugesund vedtatt som prioritert nr. 5.

  Forslag om Haugalandmuseet som prioritert nr. 6

  Votering: Enstemmig vedtatt.

  Vedtak: Haugalandmuseet vedtatt som prioritert nr. 6.

  Forslag om Frilager Haugalandet - Utlånsordning av friluftsutstyr for ungdom, barn og familier

  som prioritert nr. 7.

  Votering: Enstemmig vedtatt.

  Vedtak: Frilager Haugalandet vedtatt som prioritert nr. 7.

  Forslag om Haugesund Røde Kors - #egog som prioritert nr. 8.

  Votering: Enstemmig vedtatt.

  Vedtak: Haugesund Røde Kors vedtatt som prioritert nr. 8.

  Endelig prioritering etter votering:

  1. Totally aktivitet, ansvar og arbeidstrening - et åpent møtested for ungdom, Pionerkirken

  Haugesund

  2. På tur & tokt, Stiftelsen Haugesjøen

  3. Fra jord til bord, Kringsjås Venner

  4. Utlånssentralen Skattkammeret i Haugesund, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland

  5. Totally Production, Pionerkirken Haugesund

  6. ARTung, Haugalandsmuseet

  7. Frilager Haugalandet - Utlånsordning av friluftsutstyr for ungdom, barn og familier, Frilager

  Haugalandet

  8. #egog, Haugesund Røde Kors

  VURDERING AV SØKANDENE:

  1. Totally aktivitet, ansvar og arbeidstrening - et åpent møtested for ungdom, Pionerkirken

  Haugesund:

  Vi i HUR valgte å sette Totally ungdomsklubb på 1. plass på prioriteringslisten. Dette var av flere grunner. Først og fremst er det flere i rådet som har kjennskap direkte/indirekte til dette tilbudet. Ut ifra alle mulige kilder har vi fått bekreftet at dette er et bra tilbud enten du er vokst opp i en mer utsatt familie eller ikke. Totally har også mange gode samarbeidspartnere. De voksne “arrangørene” er også veldig flinke til å stelle i stand for ungdom. Veldig bra tilbud! 

  2. På tur & tokt, Stiftelsen Haugesjøen:

  Vi synes dette tiltaket virker svært godt gjennomtenkt, og at det inneholdt mange spennende og varierte aktiviteter. Totalt på alle aktivitetene er det tenkt 800 deltakende ungdom, noe vi ser på som positivt. Det er heller ikke satt av store summer til lønn til prosjektleder, noe som også trekker opp. Aktivitetene de har planlagt synes Ungdomsrådet virket veldig interessante. Det var alt fra ski i Røldal, fisketur med båt og teaterforestillinger. Vi synes det er positivt at aktivitetene er liknende det andre ungdom gjør i ferier, dermed får de som deltar en følelse av "normalitet". Alt i alt et bra tilbud, med aktivitet både på hverdager, og i ferier.

  3. Fra jord til bord, Kringsjås Venner:

  Vi valgte å plassere kringsjå på nummer 3 fordi de har ett godt tilbud der mye av pengene går til ungdommen. Vi mener at viktigheten av lønn til barn som ellers lever under vanskelige kår ikke skal undervurderes. Dette vil kunne gi dem mulighet til å delta på enda flere arenaer. Arenaer de ellers ikke hadde hatt økonomi til å delta på. De har også holdt på med dette i snart 10 år og det fungerer bra. Det er også mange ungdommer med i tiltaket.

  4. Utlånssentralen Skattkammeret i Haugesund, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland:

  Skattekammeret er en god plass til å låne seg utstyr. Dette fungerer godt men vi ønsker lengre åpningstider. Skattekammeret har mye lønn til ansatte som dessverre trekker dem ned.

  5. Totally Production, Pionerkirken Haugesund:

  Etter en god drøfting ble det bestemt at HUR setter Totally Production på 5. plass. HUR hadde ikke mye negativt å si om dette tilbudet. Uten om at dette mest sannsynlig kom til å bli et tilbud der flere jenter enn gutter kommer til å delta. Det virker allikevel som at dette tilbudet kommer tull å hjelpe ungdommens kreativitet, og til og med hjelpe de med litt “lommepenger”. Hovedargumentet var allikevel at vi ikke bør ha mer enn 1. fra samme søker på topp 3. Ellers er tanken god. 

  6. ARTung, Haugalandsmuseet:

  Aktiviteten virker spennende, men mange i Ungdomsrådet var skeptiske til hvor mange som egentlig ville delta. Et medlem av rådet hadde erfaringer med prosjektet, og da hun var på aktiviteten var det få deltakere. De har en god plan for aktivitetene, men det trekker ikke særlig opp, da vi mener at aktivitetene ikke helt appellerer til målgruppen. Noe vi også bemerket oss er at det er få deltakende gutter i forhold til jenter. Økonomisk er prioriteringene helt midt på treet, men vi kunne gjerne sett at det gikk enda mindre til ansatte og administrasjon. Alt i alt et tilbud med en grei baktanke, men vi ser ikke for oss at det kommer til å bli brukt i utstrakt grad.

  7. Frilager Haugalandet - Utlånsordning av friluftsutstyr for ungdom, barn og familier, Frilager Haugalandet:

  Frilager Haugesund er et prosjekt som blir spennende å følge fremover. Det var flere grunner til at det ble prioritert så lavt. En ting er at vi allerede har et lignende tilbud i skattkammeret i Haugesund, men det kan alltid være bra med litt konkurranse. En ting som ble lagt merke til som en veldig positiv ting er åpningstidene dere hadde planlagt. Noe som trakk ned var at det var satt av store summer til prosjektleder og husleie, og mindre til utstyr og aktivitet. Frilageret hadde også mottatt fylkesstøtte, noe vi også kan forstå av den grunn at dere er midt i oppstartsfasen.

  8. #egog, Haugesund Røde Kors:

  Vi i Ungdomsrådet synes i utgangspunktet at #egog er en god ide, men det er for mange bakdeler ved aktiviteten. Vi synes for det første at det er negativt at det er få deltakende ungdom, sett i forhold til andre aktiviteter. Vi mener også at det må trekke ned at hele 600 000 av søkebeløpet brukes på en prosjektlederstilling. Mange andre klarer seg uten denne stillingen, og vi mener pengene bør gå til ungdommene mer direkte, ikke til en ansatt.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerMedlemstypeE-Post
Eivind Lervik TornliLedereivind.lervik.tornli@haugesund.kommune.no
Olai MelkevikMedlemolai.melkevik@haugesund.kommune.no
Ørjan KaroliussenMedlemorjan.k@icloud.com
Jorunn S. NordstrømMedlemjsnord04@gmail.com
Ennie Maggy Cadette BaranyizigiyeMedlemennie.m@yahoo.com
William Rong KoppangMedlemw.koppang05@gmail.com
Selma SkogøyMedlemskogoyselma@gmail.com
Lea Marie SandvikMedlemleamariesandvik15@icloud.com
Håvard BorgøMedlemhavborgo@gmail.com
Emma Strømsvold SpangbergMedlememma.s@haugnett.no
Lucas EllefsenMedlemlucas.ellefsen@gmail.com
Susanne LarssenMedlemsusanne.larssen05@gmail.com
Bergljot Apeland KvæstadMedlembergape.kva@gmail.com
Trine Meling Stoklandtrine.meling.stokland@haugesund.kommune.no
Egil SandgrenHK12391@haugesund.kommune.no
Linda Lyngstad HansenKULLH@haugesund.kommune.no
Andreas Døske (Ikke møtt) Medlemandreas.doske@haugesund.kommune.no
Alexandra Sund (Ikke møtt) Medlemalexandra.sund@haugesund.kommune.no
Sofie Mæland (Ikke møtt) Medlemsofie.maland@gmail.com
Yasmin Ibrahim (Ikke møtt) Medlemyasminibrahim865@gmail.com
Hannah H. Skjold (Ikke møtt) Medlemhannah.skjold@gmail.com
Henrik Sebastian Mikkelsen (Ikke møtt) Medlemhsmmikkelsen@gmail.com
Tatiana Galazka (Ikke møtt) Medlemtatiana.galazka@icloud.com
Jarle Falkenhaug (Ikke møtt) Medlemjarle.falkenhaug@hotmail.com
Melanie Serine Johnsen (Ikke møtt) Medlemmelanieserine@gmail.com
ACOS Innsyn levert av ACOS AS