Her får du mer informasjon om møtet i Ungdomsrådet den 08.12.2021, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Ungdomsrådet den 08.12.2021

Ungdomsrådet
08.12.2021   16:00 - 18:00
Utvalg:Ungdomsrådet
Dato:08.12.2021   16:00 - 18:00
Møtested:Festivitetens foaje
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Ungdomsrådet - 08.12.2021 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Ungdomsrådet - 08.12.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Samlesak for referatsaker Hoveddokument 272KB

  026/21 - 21/77769 - Samlesak for referatsaker

  Journaldato: 29.12.2021  1 dokument
  Brevdato: 29.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Fellestjenester
  Saksbehandler: Linda Lyngstad Hansen

  Dokumenter

   
 • Forslag til ny modell Hoveddokument 2MB

  027/21 - 21/74085 - Forslag til ny modell

  Journaldato: 29.12.2021  1 dokument
  Brevdato: 10.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Fellestjenester
  Saksbehandler: Truls Aarseth

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. En av de mest grunnleggende forutsetningene for at man ønsket en ny ordning, var at de økonomiske ressursene ikke var godt nok utnyttet. Ungdomsrådet stiller seg undrende til at kommunedirektøren ikke nevner noe om at ressursene som er satt av til ordningen ikke kan brukes til en administrativt ansatt. Ungdomsrådet mener det må være en grunnleggende forutsetning at de økonomiske ressursene skal brukes på materiell og evt godtgjørelse til ravnene, og ikke til en ansattpost. Ungdomsrådet mener dette er sentralt da vi tenker at ordningen skal være mest mulig basert på frivillig deltakelse, og at det er en dårlig utnyttelse å bruke allerede begrensede midler på en ansattpost.

  2. Ungdomsrådet opplever at natteravnsordningen er lite synlige blant målgruppen. I spørreundersøkelsen som Haugesund Ungdomsråd lagde i vår, var det kun 2 av 250 som hadde møtt på en natteravn. Natteravnsordningen er ikke på noe sosiale medier, noe som de fleste unge i dagens samfunn er. Dette er noe som burde blitt mer prioritert for at natteravnene skal bli sett og vite hvor de skal gå. Vi mener det bør være en viktig forutsetning at søkerne til anbudet har konkrete planer rundt hvordan de skal spre ordet om natteravnene. Vi i Haugesund Ungdomrsråd er redde for at natteravnsordningen skal bli "stemplet" som "liksompoliti" og at ungdom føler at de må gjemme seg for dem. Vi mener det er viktig at de som skal "ravne" får beskjed om at de er omsorgspersoner, og ikke politi eller andre myndigheter som skal "kjefte på" eller "belære" ungdommen. Altså, de må være mer aktive på sosiale medier, og være tydelige på sin rolle som omsorgspersoner og ikke "liksompoliti"

  3. Ungdomsrådet er uenige i kommunedirektørens formulering angående hvem som skal rekrutteres til natteravnsordningen. Vi oppfatter at kommunedirektøren i liten grad har tatt hensyn til Ungdomsrådets ønske om at man skal prøve så langt det lar seg gjøre å rekruttere unge til å "ravne" ikke er ivaretatt. Vi mener det må stilles som et krav i anbudsprosessen at man skal rekruttere unge personer, og at disse skal foretrekkes over personer som er litt oppe i årene. Dette grunngir Ungdomsrådet ved at terskelen for å ta kontakt blir lavere dersom de er yngre, og man unngår at man møter på sine egne eller bekjentes foreldre som "ravner". Vi mener det finnes et godt potensiale for å rekruttere ungdommer, da med henblikk til ordninger som "kjekt hima" og "åpen zone" som også kommunedirektøren opplyser om i sitt saksfremlegg.

  4. I KIF-utvalget ble det bestemt at kommunen ønsker å se bort ifra Ungdomsrådets forslag om evalueringsmøter. Ungdomsrådet ser på dette som lite ambisiøst og mener ordningen burde evalueres og ikke minst planlegges ettersom det dukker opp konserter, nattåpent osv. Plutselig ser vi at ungdom ikke "henger" her lenger, og kan dermed fremme et forslag om å flytte ravner fra der og til et bedre egnet sted. Evalueringsmøtene skal både være et organ for at ulike grupper skal få kunne kommentere på hvordan de ser ordningen sånn den er nå, og ikke minst for å omstille. Litt av hensikten er også å unngå det som skjedde med den gamle ordningen hvor natteravnene stadig møtte færre ungdom i byen. I dette forslaget mener vi kommunedirektøren ikke tar hensyn til ungdomsrådets mening+ at det ikke planlegges langsiktig for den fremtidige Natteravnordningen.  Behandling

  Alternativ forslag fra Ungdomsrådet ble enstemmig vedtatt.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerMedlemstypeE-Post
William Rong KoppangMedlemw.koppang05@gmail.com
Bergljot Apeland KvæstadMedlembergape.kva@gmail.com
Ennie Maggy Cadette BaranyizigiyeMedlemennie.m@yahoo.com
Olai MelkevikMedlemolai.melkevik@haugesund.kommune.no
Jorunn S. NordstrømMedlemjsnord04@gmail.com
Trine Meling Stoklandtrine.meling.stokland@haugesund.kommune.no
Andreas Døske (Ikke møtt) Medlemandreas.doske@haugesund.kommune.no
Alexandra Sund (Ikke møtt) Medlemalexandra.sund@haugesund.kommune.no
Sofie Mæland (Ikke møtt) Medlemsofie.maland@gmail.com
Yasmin Ibrahim (Ikke møtt) Medlemyasminibrahim865@gmail.com
Ørjan Karoliussen (Ikke møtt) Medlemorjan.k@icloud.com
Hannah H. Skjold (Ikke møtt) Medlemhannah.skjold@gmail.com
Henrik Sebastian Mikkelsen (Ikke møtt) Medlemhsmmikkelsen@gmail.com
Tatiana Galazka (Ikke møtt) Medlemtatiana.galazka@icloud.com
Jarle Falkenhaug (Ikke møtt) Medlemjarle.falkenhaug@hotmail.com
Melanie Serine Johnsen (Ikke møtt) Medlemmelanieserine@gmail.com
Selma Skogøy (Ikke møtt) Medlemskogoyselma@gmail.com
Lea Marie Sandvik (Ikke møtt) Medlemleamariesandvik15@icloud.com
Håvard Borgø (Ikke møtt) Medlemhavborgo@gmail.com
Emma Strømsvold Spangberg (Ikke møtt) Medlememma.s@haugnett.no
Lucas Ellefsen (Ikke møtt) Medlemlucas.ellefsen@gmail.com
Susanne Larssen (Ikke møtt) Medlemsusanne.larssen05@gmail.com
Jan Norvald Mathiassen (Ikke møtt) Medlemjan-m-2003@hotmail.com
Albert Gustavsen-Matre (Ikke møtt) Medlemalbert_20_07@outlook.com
ACOS Innsyn levert av ACOS AS