Her får du mer informasjon om møtet i SLT-styringsgruppe den 15.12.2021, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i SLT-styringsgruppe den 15.12.2021

SLT-styringsgruppe
15.12.2021   14:00 - 16:00
Utvalg:SLT-styringsgruppe
Dato:15.12.2021   14:00 - 16:00
Møtested:Teams
Status:Vedtak er påført møtet
Sakskart:Innkalling - SLT-styringsgruppe - 15.12.2021 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - SLT-styringsgruppe - 15.12.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Samlesak for referatsaker Hoveddokument 281KB

  011/21 - 22/1926 - Samlesak for referatsaker

  Journaldato: 10.01.2022  1 dokument
  Brevdato: 10.01.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Fellestjenester
  Saksbehandler: Linda Lyngstad Hansen

  Dokumenter

   

  Behandling

  Ingen referatsaker til behandling.

 • Møteplan for SLT-styringsgruppe 2022 Hoveddokument 329KB
  Brevdato: 30.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Fellestjenester
  Saksbehandler: Linda Lyngstad Hansen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  26. januar

  11. mai

  30. november  Behandling

  Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 • Forslag til ny modell Hoveddokument 2MB

  013/21 - 21/74085 - Forslag til ny modell

  Journaldato: 29.12.2021  1 dokument
  Brevdato: 10.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Fellestjenester
  Saksbehandler: Truls Aarseth

  Dokumenter

   

  Vedtak


  1. Det lyses ut et anbud om organisering av natteravntilbud i Haugesund med 3 årlig kontrakt med en ramme på 300 000 kroner, blant frivillige organisasjoner i Haugesund. Dersom det ikke melder seg organisasjoner som kan ta oppdraget innenfor kriteriene og rammene som er satt, så skal det vurderes en kommunal organisering av ordningen, blant annet gjennom mobilisering av ressurser i frivilligsentralen.

  2. Haugesund kommune vil samarbeide om gjennomføring av natteravnsordningen. Da med bruk av kommunal infrastruktur og kompetanse.

  3. Det settes av et engangsbeløp på 50 000,- av SLT-midlene i 2022 for å gjøre nødvendige utstyrsinnkjøp i samarbeid med frivillig partner.

  4. Dersom det startes opp andre lokale natteravnsgrupper i Haugesund skal kommunen ved Barne- og ungdomskoordinator bistå med veiledning.

  5. Det skal tilstrebes mangfold i rekruttering til natteravns ordningen, med tanke på kjønn, alder, og flerkulturell bakgrunn.

  6. Natteravnene skal tilbys veiledning og opplæring i rolle og tilnærming til målgruppe.

  7. Det skal gjennomføres jevnlige evalueringsmøter mellom relevante parter i natteravnsarbeidet, inkludert målgruppen.  Behandling

  Direktør for kultur, idrett og frivillighet, Simon Næsse, og barne- og ungdomskoordinator, Truls Aarseth, samt leder for Haugesund ungdomsråd, Eivind Lervik Tornli, orienterte i saken og svarte på spørsmål i møte.

  Sundve (H) foreslår at kommunedirektørens innstilling pkt. 1 settes opp mot koalisjonens forslag pkt. 1 fremmet av Stokland (SV).

  Votering: Kommunedirektørens innstilling pkt. 1 opp mot koalisjonens forslag pkt. 1 fremmet av Stokland (SV) falt med 2 stemmer (V og H) mot 6 stemmer (Ap, SV, KrF, MDG, Sp og Pp).

  Votering: Kommunedirektørens innstilling pkt. 2-4 og koalisjonens forslag pkt. 5-7 fremmet av Stokland (SV) ble enstemmig vedtatt.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Arne-Christian MohnArbeiderpartietOrdførerarne-christian.mohn@haugesund.kommune.no
Trine Meling StoklandSV-Sosialistisk VenstrepartiVaraordførertrine.meling.stokland@haugesund.kommune.no
Egil SundveHøyreMedlemegil.sundve@haugesund.kommune.no
Therese LandåsKristelig FolkepartiMedlemmis_therese@hotmail.com
Yvonne Ekrene LienMiljøpartiet De GrønneMedlemyvonne.ekrene.lien@haugesund.kommune.no
John William PettersenPensjonistpartietMedlemjohn.william.pettersen@haugesund.kommune.no
Arne AndreassenSenterpartietMedlempost@arnea.no
Mette Erin LotheVenstreMedlemmette.lothe@gmail.com
Arne Christian Mohn (Ikke møtt) ArbeiderpartietOrdførerHK13735@haugesund.kommune.no
Mathias Vikse Rovik (Ikke møtt) FremskrittspartietMedlemmathiasvikserovik@gmail.com
Jennifer Martinsen (Ikke møtt) RødtMedlemjennifer.martinsen@politiet.no
ACOS Innsyn levert av ACOS AS